Jiří BAŤA: Větší blbci, než by si slušný český občan myslel. Podle nich Česko, ač malé hovno ve střední Evropě, musí smrdět až do Bílého domu

Opravdu mi není jasné, co páni Kalousek, Schwarzenberg, Štětina, Bursík, Kocáb chtěli svými protičínskými postoji světu dokázat. Svoji angažovanost, plnění zadání a pokynů pana Shapiro, nebo tolik potřebnou loajalitu chlebodárcům? Je jim snad milejší odmítnout spolupráci s Čínou na úkor potřeb české ekonomiky? Chtějí dokázat, že Čína je samé zlo, když ne důsledně dodržuje lidská práva? Cožpak jejich pán, přítel, chlebodárce či jak to nazvat USA, nezpůsobily za 200 let a zvláště za posledních několik desítek let stovky válek, ve kterých zahynuli, byli zmrzačeni miliony nevinných lidí, mezi nimi děti (např. Vietnam, napalm, dnes Ukrajina a pod.)

Dovolím si v souvislosti s jejich skandálními vystoupeními uvést několik nejčerstvějších „infarkt“ faktů. Tak např. pánové Kalousek a Štětina se domáhali průchodu a vstupu na Hradčanské náměstí. Ti se však přes policisty, kteří průchodu k Hradu hlídali, nedostali tam, kam chtěli. To pan Kalousek okomentoval slovy:

Stojím tu jako svobodný občan na veřejné komunikaci a policejní kordon mi brání v tom, abych prošel. Chovají se ke mně slušně, ale zřejmě představuji bezpečnostní riziko, aby hned následně, patřičně rozezlen pravil:

Já a tady europoslanec Jaromír Štětina jsme požádali bezpečnostní složky, abychom mohli projít, protože jsme státní činitelé a žádná represivní moc nám nesmí bránit ve svobodném pohybu!“ A světe div se, policisté se z nich nepodělali a nepustili je. To ovšem nic není proti intrikánovi Bursíkovi, který řekl že:

„... zákazem vstupu na Hradčanské náměstí byla hrubě porušena lidská práva. Protestujeme proti režimu, který potlačuje menšiny, popravuje, zavírá nesčetné lidi do táborů a vězení. Musíme všem lidem vysvětlovat, že nejde o nepřátelství vůči Číně, nýbrž nepřátelství vůči tyranii. My žijeme v demokracii, ve svobodné zemi a kvůli návštěvě předsedy čínské komunistické strany, který přijel z totalitní země, kde porušují lidská práva, zabíjejí lidi, lidé mizí, kvůli tomu se nenecháme omezovat na našich právech“.

Jak však skutečnosti nasvědčují, jejich „lidská práva“ byla zcela evidentně porušena. Tak a teď babo raď, co s tím udělat! Logicky vzato to vypadá, jako by zloděj křičel: chyťte zloděje! Pro lepší pochopení u nás, v naší drahé a milované demokratické České republice jsou porušována lidská práva, přičemž ti, kteří se cítí porušením lidských práv býti poškození, protestují proti tyranovi, v jehož zemi (Číně) jsou rovněž porušována lidská práva! Kde je logika? Doma, tedy v Česku, si s tím neumějí poradit, ale protestovat proti témuž v mohutné, miliardové Číně si troufají! Lze to považovat za akt zoufalství, ale i drzého troufalství, když se naprosto neúspěšně a trapně angažují na protestech proti návštěvě čínského prezidenta v Česku.

Na druhé straně to nijak nepřekvapuje, jejich morální a charakterové vlastnosti, ideologické přesvědčení jsou od listopadu 89 všeobecně známé. Stejně jako jejich obdiv k západním „hodnotám, demokracii made in USA“ a podpoře politiky USA. Jejich loajalita a chorobné nutkání, vyjádřit (v rámci zaúkolování svými chlebodárci) protest dnes proti Číně, jindy proti někomu jinému (viz házení vajíček, červené karty proti prezidentu Zemanovi a pod.) jen potvrzuje, že jsou to užiteční, ale opravdu velmi užiteční idioti ve službách USA, nejspíše s osobní podporou velvyslance USA Shapira. Jinak to ani nelze chápat.

Smutné a současně pro ně samotné ponižující jsou jejich tanečky kolem Tibetu, kolem lidských práv, kterými se ohání. O dodržování lidských práv v Tibetu samozřejmě páni taktně mlčí. Nikdo nepopírá, že lidská práva v Číně nejsou bezproblémová. Jenže tito pánové, slepě a oddaně plnící pokyny svých amerických šéfů vůbec nepřemýšlí nad tím, že o skutečnostech s problémy o dodržování lidských práv potažmo s vězněními, pronásledováními, popravami, vraždami atd., kterými páni Kocáb, Bursík, Štětina aj. operují, si jsou velice dobře vědomi i ve Velké Británii či v USA a přesto k takovým trapným provokacím a protestům v těchto státech nedošlo.

Budu jen opakovat skutečnost, že čínský prezident Si Ťin-pching byl v Británii přijat na úrovni, kterou dle zahraničních médií už Velká Británie dlouho nepamatuje. Jen malá, nenápadná, uprděná zemička uprostřed Evropy a v ní několik pošuků, americkým zájmům úslužných idiotů si činí nárok na to ukázat Číně na problémy s respektování lidských práv. Ubohé, trapné, směšné, odsouzení hodné jsou jejich protesty zvláště, když M. Kocáb předhazuje, kolik set tisíc či milionů lidí bylo v Číně popraveno či jinak protiprávně kriminalizováno a předesílá, že bychom měli ctít demokracii a lidská práva, jak jsou naplňována v USA, Německu, Anglii apod. Ale už nezmiňuje, že USA už více jak 200 let terorizují a ohrožují svět, že jsou strůjci desítek válek ve světě s miliony mrtvých, raněných a zmrzačených lidí.

Neméně „zajímavě“ perlil, či lépe řečeno „se vyzvracel“ velký zastánce lidských práv K. Schwarzenberg, který zklamaně, ale současně i nenávistně prohlásil, že

Netušil jsem, že pětadvacet let po slavném listopadu se tady budeme klanět diktátorovi. Je to nedůstojné naší republiky, nedůstojné Hradu, a to že byl pozván diktátor do Lán, kde pobýval Masaryk a Havel, to je opravdu ostudné divadlo.“ 

Jako by se tito pravdoláskaři a havlolidé mezi sebou předháněli, kdo řekne větší pitomost a zhovadilost. Díky Bohu, jak v něj nevěřím, že tento starý, senilní, vypatlaný a s pokročilou demencí postižený člověk nebyl zvolen prezidentem. Při představě, že by ON měl řešit vztahy mezi ČR a Čínou, byl by to pro Česko naprostý skandál, fiasko, nemluvě o důsledcích ve vzájemných vztazích.

Na druhé straně tyto americké lidskoprávní advokáty a řiťolezce chápu. Je to pro ně vlastně povinnost, plní tím své vazalské povinnosti a zadání chlebodárcům, je to splátka za všechno, čeho se jim z jejich strany dostalo. Při troše fantazie připusťme, že nebýt jich, Česká republika by asi byla nezajímavý, bezvýznamný, průměrný, ničím nevybočující, neprovokující, neprotestující evropský stát, jako třeba Švýcarsko, Anglie a jiné státy, které se tak trapně, patolízalsky, se skloněnou hlavou a bez jakýchkoliv projevů protestů a požadavků stran lidských práv zhostily návštěv, jakou je prezident Číny v České republice. 

Jinými slovy (omlouvám se za ten příměr), ale Česko je takové malé hovno, které musí smrdět až do USA ‒ aby o nás, resp. o „nich“ věděli.

(upraveno)

Zdroj: czechfreepress.cz

Baťa Jiří