VIDEO: Svět se mění... Demografická proměna Evropy a Ameriky pokračuje

Vážení čtenáři,

říká se, že statistika je „přesná věda s nepřesnými čísly“. Možná tomu tak vskutku je, nicméně i kdyby v předkládaném videu některý z údajů nebyl přesný, nic to nemění na jeho vyznění. TRENDY, o nichž se v dokumentu hovoří, jsou zcela jasné. Dodejme ještě, že toto video vznikl v roce 2010, tedy ještě před imigračními vlnami do Evropy.

Redakce


-mp-