Patriarcha Kirill: Žádné vzdělání není zárukou duchovního a duševního růstu člověka

Patriarcha KirillPatriarcha moskevský a veškeré Rusi Kirill se nedávno podělil s pedagogy a studenty Sretěnského semináře svými myšlenkami o významu duchovního vzdělávání k přípravě budoucích kněží.

Zdokonalování se a vzdělávání je činnost velmi potřebná, na to dnes klademe důraz, protože je nutné překonat onu bezmoc, do níž jsme upadli v důsledku těžkých let pronásledování. Ale vzdělání samo o sobě je mravně indiferentní. Klademe-li důraz pouze na vzdělávání, dopouštíme se stejné chyby jako naši prarodiče v předrevolučním Rusku. Úroveň vzdělání byla v akademiích předrevolučních let velmi vysoká. Ale když přišla léta nepokojů a mnoho seminaristů se k těmto bouřím připojilo,“ připomněl patriarcha.  

Když čteme hlášení zaslaná Nejsvětějšímu synodu o tom, jak se seminaristé vzbouřili, zabili rektora a vyžadovali rovnost, bratrství a svobodu, chápeme, že žádné vzdělání není zárukou duchovního a duševního růstu člověka. Vzdělání je nezbytným nástrojem, je jako klavír, na kterém člověk hraje. Může hrát děsivě, rozvracet a trápit lidskou psychiku, ale může i povznášet ducha,“ zdůraznil patriarcha.

Proto bych chtěl popřát vám všem, abyste spojovali znalosti, schopnosti, dovednosti s velmi vážnými úvahami o sobě samých, o svém poslání, o životě, o víře, o mravnosti. Je potřeba růst duchovně. A to se nikdy nestane, i kdybyste dobře udělali zkoušky, pokud se každý den ráno nebo večer nevyzpovídáte Bohu ze svých hříchů. Síly mající vliv na víru, na lidskou mravnost a síly, které toto vše ničí, jsou nesouměřitelné. Ale není síly ducha tam, kde člověk lpí na životě, na blahobytu, na úrovni své spotřeby, na čem je vlastně postavena současná civilizace,“ řekl patriarcha Ruské pravoslavné církve

Probíhá boj světla s temnotou, ducha s tělem, a církev kráčí v předních liniích tohoto boje. Jsme s vámi v přední linii a sama tato myšlenka nás musí neustále pozvedávat k nebi. Stojíme pevně a dej nám Bůh nepodlehnout! To, čím se s vámi zabýváme, to nejsou nějaké soukromé firemní zájmy. To je osud země a osud národa. Přijměte, prosím, velmi vážně myslí i srdcem to, co jsem vám teď řekl z vlastní zkušenosti. A vyzývám vás všechny, moji drazí studenti, profesoři, učitelé, mniši, kněží, naši pravoslavnou inteligenci, celý náš národ, prodchnout se těmito myšlenkami a stát pevně, klidně a hájit jedinou Boží pravdu. Takto spasíme sami sebe a ostatní kolem nás spasíme také,“ ukončil řeč patriarcha Moskevský a celé Rusi.

(překlad čtenářky serveru)

Zdroj: patriarchia.ru

-mp-