Řecký národ nelze zlomit. Rozhovor s historikem Athanasiem Zoitakisem

Chtějí teď silou zlomit vůli lidu. Chtějí Řecko rozložit cestou změny etnického charakteru státu a přílivu muslimských emigrantů. Chtějí donutit Řeky, aby emigrovali. Ale řecký národ nelze zlomit“, říká přednášející historické fakulty Moskevské státní univerzity Athanasios Zoitakis.

Athanasios Zoitakis

Řecký parlament se rozhodl, že si vezme europůjčky. Přitom víme, že před měsícem lidé v referendu tento krok odmítli. Co se stalo?

Všichni hovoří o tom, že došlo ke zradě, protože toto rozhodnutí protiřečí tomu, za co lidé hlasovali, tedy neodpovídá jejich vůli. Tato vůle zněla jednoznačně: lidé jsou připraveni na ty nejhorší ztráty, jenom aby nebylo podepsáno memorandum s věřiteli. Memorandum většina odmítla.

Po vítězství ve volbách A. Cipras prohlásil, že období memorand skončilo. A pak podepsal třetí memorandum, ještě přísnější, než předchozí. Cynicky podvedl voliče, kteří mu svěřili osud země.

Co Řecku toto memorandum přinese?

Řecko fakticky ztratí státní suverenitu, a to především ve finanční sféře. Řecká ekonomika byla i předtím řízena pokyny z Bruselu, přesto však Řekové mohli říci: „Toto prodáme, toto ne“. Teď už nemohou.

Právě začíná privatizace železniční sítě, největších přístavů (v Pireu a Soluni), tj. prakticky výprodej národního jmění. Privatizují zahraniční investoři a peníze budou posílány přímo zahraničním věřitelům. Řekové ztratí i zbytek toho, co jim dovolovalo vést vlastní nezávislou politiku.

Před vstupem do EU mělo Řecko vlastní výrobu, těžký i lehký průmysl ‒ z toho nic nezůstalo. Zemědělství je v kritické situaci. A nyní Řecko ztrácí to poslední, transportní komunikace. Aténské letiště patří německé firmě, největší most na Peloponés francouzské. Řecko ztratí možnost žít podle sebe, lidé budou zcela kontrolováni. A to bude katastrofa.

Dá se říci, že Řecko přestane existovat jako pravoslavný stát?

Dnes Řecku nejvíce hrozí, že bude fakticky okupováno. Bude existovat jako stát, nicméně suverenita v řadě oblastí bude nulová. Ve finanční politice zmizí zcela, v mezinárodní také. Řecko mělo nezávislou zahraniční politiku, odmítlo například poskytnout svá letiště k bombardování Jugoslávie.

Od 70. do 90. let se Řecko aktivně bránilo, politici vnímali hlas lidu. Dnes se ale názory lidí nikdo nezabývá, to je vidět z výsledků referenda. Více než polovina národa řekne „ne“ a vláda okamžitě podepíše „ano“. Názory lidí nikoho nezajímají, a proto vládne rozčarování. Je také zjevné, že s pomocí voleb nelze nic dosáhnout.

Rozdělování potravin v současném Řecku

Čím to skončí? Jako to, co se stal na Ukrajině?

V Řecku je scénář se svrhnutím vlády a majdanem sotva možný. Zaprvé armáda nemůže sehrát samostatnou roli. Scénář latinskoamerický, kdy přicházejí k moci vojenské elity, je nemožný. Pokud jde o politické protesty, jsou potřeba lídři, za kterými lidé půjdou. Ti jsou z nich však rozčarováni.

Jediné, co se stát může, je nesmyslné a nelítostné povstání, kdy vyjdou do ulic hladovějící lidé. To však nedosáhne žádného výsledku. Nic se nezmění.

Co na to říká duchovenstvo, episkopát, athoští mniši?

Pokud jde o hierarchy, ti většinou souhlasí s pokračováním členství v EU a uchování eura. Nelze ale říci, že by se vším souhlasili, jen si myslí, že když Řecko z EU odejde, bude hůře. Nastane chaos a jako potrestání může být Řecko předhozeno sousedům, tj. Albánii a Turecku. S ohledem na to, že již dnes v zemi žije několik milionů migrantů-muslimů, jedná se o významnou páku vlivu. Tito hierarchové ovšem také EU kritizují, nelze říci, že by byli proevropsky orientovaní. Vybírají ze dvou zel to menší.

Pokud jde o mnichy na Athosu, ti jsou ve většině pro odchod z EU. Unie Řecku nic dobrého nepřinesla, říkají, a proto oddělení se od Evropy a jejich struktur je to správné řešení.

Obě cesty jsou bolestné. Pokud Řecko z EU odejde, hrozí okamžitý propad ekonomiky, krize ve vztazích se sousedy, hlad, možná masový. Ovšem s reálnou perspektivou, že někdy zdvihneme hlavu.

Pokud Řecko v EU zůstane… bude se to podobat člověku, kterého pomalu dusí. Zpočátku to nebude vnímat, nakonec ho to zabije.   

Ani Mezinárodní měnový fond přeci neskrývá, že další memorandum jen zvýší řecké dluhy. I když Řecko vše splní, všechna doporučení, všechny příkazy, vzdá se suverenity, prodá národní jmění, stejně nakonec dluh jen vzroste.

Lidé byli připraveni utáhnout si opasky na pět, dokonce deset let. Oni jim ale říkají, že ať udělají cokoliv, stejně budou mít hlad, přijdou o práci oni i jejich děti, takže žádný pozitivní vzestup nebude. Pouze věřitelé budou dostávat své peníze a bankéři získají výhody ze spekulativních operací.

Kromě toho je jasné, že společně s ekonomickým balíčkem bude prosazováno to, co je dnes pro Evropu aktuální ‒ sňatky homosexuálů atd. Zrovna nedávno bili biskupové na poplach, prý se budou dokonce cenzurovat texty Evangelia…

Ano, spadají pod „protirasový“ zákon, tj. je možné je považovat za diskriminační. Tento zákon byl přijat?

Byl, nicméně tak jako v Rusku i v Řecku je přísnost zákona kompenzována tím, že se nemusí dodržovat… Řada kněží by již dávno měla být podle tohoto zákona ve vězení, nicméně stát a prokuratura s jejich obviněním nespěchají. Chápou absurdnost celé věci. A církev se velmi jasně a přísně vyjádřila jak k sodomii, tak k revizím posvátných textů.

Církevní jídelna

Církev obecně hraje v současném Řecku významnou roli. Týká se to např. obrovské pomoci potřebným a hladovějícím, stovky tisíc lidí dnes žijí zcela za útraty církve. Církev zorganizovala bezplatné jídelny, pomáhá rodinám s více dětmi s nákupem potravin atd. Proto má církev v Řecku autoritu.

Říkáte, že zatím zákony nejsou funkční, protože stát i prokuratura vidí jejich absurdnost. Jenže tento stav se může změnit.

Pokud kněze zavřou za to, že hájil Evangelium, nebo za to, že vystoupil proti sodomitům, vyvolá to bouři nevole. Řekové si takové věci nenechají líbit, tedy alespoň nyní.

Jenže se zde realizuje jiný plán: postupná dechristianizace Řecka. Nikoliv prostřednictvím propagace ateismu nebo nemravnosti, nýbrž prostřednictvím nelegální imigrace. Pouze v roce 2014 do Řecka přišlo 124 000 běženců, a to jsou jen oficiální údaje OSN. Dnes přichází každý den 1000 osob. 

Odkud přicházejí?

Z 95% ze zemí muslimských, z Afghánistánu, Pákistánu atd.

A Řecko je musí přijmout?

Ano, musí, protože když to neudělá, Evropa ho začne kritizovat. Řekové se dnes nejen cítí v nebezpečí, bojí se o svůj život. Na některých ostrovech již připadá na jednoho Řeka pět imigrantů. Zločinnost vzrostla několikanásobně. V mém mládí byla bezpečnost nesrovnatelná, dnes zde máme vše: obchod s narkotiky, zbraněmi, prostituci… co si jen vymyslíte. A toto vše řídí určité etnické skupiny.

V Athénách již dnes máme celé ulice, kam se Řekové bojí chodit, jedná se o ghetta. Muslimové zatím tvoří menšinu, ale podle odhadu je jich již několik milionů: šíří své extremistické plakáty dokonce v athénském metru, pořádají protestní akce. Na ostrově Kalimnos jeden imigrant strhl řeckou vlajku, jinde vlajku spálili. Všichni viděli násilné povstání běženců na ostrově Kos.

A pak tu máme Albánce, velmi agresivní sousedy, kteří dosud neopustili plány na vytvoření Velké Albánie. V Řecku mají dokonce tajné sklady zbraní. Kdykoliv mohou zorganizovat „kosovskou variantu“. Otevřeně požadují oblasti v severním Řecku.

Ani Turci nesedí s rukama v klíně. Je obecně známo, že Turecko vehementně pomáhá imigrantům dostávat se do Řecka. Pomáhají jim s dopravou, existují celé „turistické agentury“, které otevřeně v Turecku působí.

Nyní z jiné oblasti. Řekněte, jsou Řekové nábožensky založený národ?

Dobrá otázka. Těžko říci. Průzkumy říkají, že se za pravoslavné považuje 90%. Těch, kdo dodržuje půsty atd. bude určitě méně. Čísl věřících pomalu roste, nedělních bohoslužeb se účastní značné množství lidí. V Bulharsku, jak říkají samotní Bulhaři, je vztah k církvi vlažnější, dokonce i v Srbsku.

Nesmíme také zapomínat na řecké kláštery. Je jich opravdu hodně, máme silné mnišství. A to nemluvím o Athosu, kde žijí většinou řečtí mniši.

Řekové jsou nábožensky založení nehledě na krizi i to, že v televizi a novinách probíhá neustálá proticírkevní propaganda.

V čem spočívá?

Zaprvé: církev má velký majetek a měla by vše věnovat státu, aby zmenšila nátlak na lidi.

Zadruhé: pokud se stane, že je možné ukázat někoho z duchovenstva v nepříznivém světle, okamžitě v hlavních médiích propukne hysterie. Všichni o tom píší, hovoří, vyjadřují se experti. Stačí, aby kněz neúmyslně srazil autem chodce na ulici atd.

Co řeknete čtenářům na závěr?

Nehledě na složitou situaci, nepodařilo se řecký národ zlomit. Lidé vědí, v čem tkví podstata problému. Řeky nelze považovat za národ ovcí, které ohlupují televize a média a budou se podřizovat povelům pastýře nebo jeho biči. S řeckým národem nelze manipulovat!  

Není třeba ztrácet optimismus. Jak řekl Paisios Svatohorský: „Ďábel zemi orá, avšak sít do ní bude pouze Kristus!“

Děkuji za rozhovor.

Ptala se Anastasije Rachlinová.

(kráceno, upraveno)

Zdroj: pravoslavie.ru

 

-mk-