Zvykněte si. Upalování a zabíjení je přijatelné, ale i správné a podpory hodné

Nerad bych přiléval olej do ohně všeobecné domácí hysterie kolem všeho, co je ruské nebo americké, ať již jde o konvoj nebo o vlky, ale rád bych upozornil na něco jiného. Cynická slova Václava Bartušky, celé jeho vystoupení, nejsou nějakým přešlapem nebo omylem. Jde o zcela přesně cílenou sondu nejen do veřejného mínění, ale rovněž i do mínění politického, pokud to lze takto nazvat.

Rozhořčení, které toto vyjádření provází, se mi zdá zcela marginální. Povinné rozhořčení ministra a několik zděšených „intošů“ na sociálních sítích a pobouřených politiků jsou příslovečnou bouří ve sklenici vody, možná spíše plivnutím do moře.

Nedávno jsem viděl na ČT 2 britský dokument, který ukazoval, jak německá propaganda postupně učinila německou genocidu Židů něčím nejen přijatelným, ale i správným a podpory hodným. Viníky svého osudu byli výhradně Židé. Dokument popisuje, jak příslušníci údajně zcela nevědomé a nevinné německé veřejnosti pokřikovali škodolibě do stojících dobytčáků přecpaných lidmi: „…jedete do plynu…“

Prostě je upálili...Rozhovor pana Bartušky, jeho nelidskost a cyničnost, ale stejně tak celá řada dalších podobných mediálních a politických vystoupení nás má přivyknout k tomu, že existují lidé, jejichž neštěstí a smrt jsou nejen obecně žádoucí, ale jsou dokonce v našem nejvlastnějším zájmu.

Rád bych svým spoluobčanům bez ohledu na to, jestli mají nebo nemají zbytky lidského svědomí, že pokud se nepostaví na odpor proti těm, kteří činí upalovaní, zabíjení a zakopávání kohokoliv, kdo je proruský, o Rusech samotných ani nemluvě, stávají se spoluviníky… Vinen bude jeden každý z nás, nikoliv nějak kolektivně nebo dokonce anonymně. Navíc by se nám mohlo snadno stát, že i nás někdo prostě upálí, prostě zabije a prostě zakope. Seznamy kandidátů se už tvoří a rovněž proti tomu nikdo neprotestuje.

Já tedy protestuji a žádám vládu a parlament České republiky, aby podobným projevům svých vysokých úředníků udělaly přítrž a jasně se od podobných praktik distancovaly. Pokud tak neučiní, platí, že upalování, zabíjení a zakopávání je v souladu s jejich politikou…

Vážné podezření v tomto smyslu ostatně vzbuzuje dlouhodobá vládní i parlamentní podpora nelidského jednání ukrajinských orgánů, stejně jako souhlasné mlčení k pochodům SS v lotyšské Rize. Prý tihle SS zabíjeli „jenom“ Rusy…

Zdroj: vasevec.cz

Žák Ladislav