Výstava: Velká Morava a počátky křesťanství

Krásná výstava, které se dostalo méně propagace, než si zaslouží, je do konce února k vidění v Paláci šlechtičen v Brně na Kobližné ulici, odkud poputuje nejprve do Prahy a poté do Bratislavy.

Návštěvníci mohou vidět nejvýznamnější archeologické nálezy z období Velké Moravy, státního útvaru, který v 9. století existoval na území dnešní střední Evropy a hrál zde významnou úlohu. Po více jak 50 letech, kdy byla uskutečněna a prezentována rozsáhlá putovní výstava Velká Morava: Tisíciletá tradice státu (1963–1968), přiblíží formování, vrchol a pád tohoto státního útvaru. „Mnohé představované předměty, ze starších i nových archeologických výzkumů, jsou národními kulturními památkami a řada z nich nebyla dosud nikdy vystavována“, shodují se oba hlavní autoři výstavy Pavel Kouřil (ARÚB AV ČR) a Luděk Galuška (MZM).

Vystaveny jsou soubory honosných velkomoravských šperků – náušnic, gombíků, náhrdelníků, prstenů, dále nákončí, ale také soubory zbraní a vojenské výstroje (meče, sekery, kopí, ostruhy, třmeny), či vzácné a řemeslně zpracované předměty z kostí a parohu (např. hrací žetony).

 

Plakát výstavy

 

Součástí výstavy je i kolekce z kolínského knížecího hrobu, unikátní „poklad byzantského kupce“ ze Zemianského Vrbovku, bohaté nálezy z hrobu kněžny ze Želének či honosné šperky tzv. sadské princezny. Poprvé se také představí soubor železných předmětů z Klášťova a Pružiny.

Veřejnosti jsou prezentovány originály artefaktů z významných hrobových celků z velkomoravských center, jako např. z Mikulčic a Starého Města i periferních oblastí a názorné rekonstrukce těchto pohřbů. Součástí výstavy budou hmotové rekonstrukce modelů vybraných velkomoravských kostelů a objektů, např. Mikulčic, Uherského Hradiště – Sadů, Břeclavi – Pohanska nebo Ducového u Piešťan, které vycházejí z nejnovějších vědeckých poznatků a jsou zhotoveny zcela unikátní technologií pryskyřicových odlitků. Dále také atraktivní 3D vizualizace archeologických zlatých, kostěných a železných předmětů. Sakrální stavby jsou též vymodelovány v digitálních vizualizacích a navíc ve videoprojekcích představeny i z letecké perspektivy.

Výstava bude probíhat:

BRNO - 28. 11. 2014 - 28. 2. 2015 (Palác šlechtičen, Kobližná 1, Moravské zemské muzeum)

PRAHA - 17. 4. 2015 - 28. 6. 2015 (Císařská konírna, Pražský hrad)

BRATISLAVA - 7. 8. 2015 - 1. 11. 2015 (Bratislavský hrad, Slovenské národní muzeum)

Zdroj: mzm.cz

-mk-