Komentář k článku: Svoboda zla vede ke zkáze

Přečetla jsem si článek Dmitrije Stěšina Stojíme na různých stupních vývoje a nehledě na poněkud obhroublý styl autora s jeho názorem souhlasím. V čem vlastně spočívá hrdinství těchto dvanácti „mučedníků za svobodu slova“? Vždyť taková novinařina představuje hrozbu existence západní civilizace. Proč v takové ušlechtilé profesi, jakou je žurnalistika, dominují lidé, kteří zcela pozbyli veškerou představu o morálce?

Neustále slyšíme o svobodě jako hlavní západní hodnotě, ale v posledních desetiletích je zřejmé, že se svoboda změnila ve svobodu vnucovat hodnoty úzké skupiny zvrhlíků a lidí, kteří naprosto ztratili poslední zbytky svědomí. A ti, kteří se jim snaží postavit na odpor, jsou pronásledovaní a dokonce terorizovaní.

Západní masmédia se proměnila v prostor, v němž jsou nejhlučnější hlasy prohnanců. Tyto „objektivní“ novináře a politiky slyšíme dnes pronášet řeči o hrdinství obětí v Paříži a nutnosti všemi prostředky zaštiťovat svobodu slova. Je udivující, že titíž obhájci svobody slova solidárně mlčeli o nedávné tragédii v Oděse, kde ukrajinští banderovci zaživa zapálili více než čtyřicet lidí včetně těhotné ženy, která byla zvěrským způsobem udušena.

Tak jakou svobodu vlastně zaštiťují naše západní média? Zdá se, že máme svobodu vyjadřovat vše, co neodporuje zájmům vládnoucí elity a velkého kapitálu. V rámci takové „svobody“ lze  bez omezení urážet křesťany, muslimy, vysmívat se společenské morálce, propagovat zvrácenosti, násilí, užívání drog... ale zkuste třebas říci něco kritického na adresu LGBT ‒ polijí vás špínou a udělají z vás marginála, který nebude mít šanci udělat kariéru.

K obhajobě takové „svobody“ nás dnes z plných volají. Apologeti této svobody vyžadují, aby všechna média publikovala urážlivé karikatury proroka Mohameda jako znak solidarity se zavražděnými satiriky. K tomuto hlasu se přidali i politici, díky kterým se v posledních desetiletích přestěhovaly do Evropy milióny imigrantů z Afriky a Asie. Přeložíme-li si tyto apely selským rozumem, znamenají, že máme povinnost solidárně urážet muslimy celého světa, kterých je mimochodem více než jedna miliarda, včetně těch, kteří už žijí všude na Západě.

Copak se západní elita zcela zbláznila? Vypadá to, že ano. Vždyť ještě zcela nedávno Washington s Bruselem finančně podpořily a ozbrojily ISIL. A ty sdělovací prostředky, které jsou dnes nejvíce znepokojeny vražděním v Paříži, o tom věděly a všemožně tomu napomáhaly. Nyní se společně snaží bojovníky ISIL natolik popíchnout, aby se krvavé teroristické akce rozšířily po celé Evropě. Obávám se, že se to těmto bláznům v politice a masmédiích podaří!

I naše česká média nestojí pozadu a s vervou převrací všechny mravní a společenské normy naruby, proto je mravní zdivočení naší společnosti pouze otázkou času. Taková společenská atmosféra je totiž nejlepším prostorem k temné činnosti oněch prohnanců, o nichž jsem psala výše.

Najde náš národ sílu, aby podobní lidé jako byli novináři z Charlie Hebdo pozbyli možnost se svobodně vyjadřovat ve veřejném prostoru? Anebo svou lhostejností a bojácností dopustíme, že podobní lidé se zvráceným pojetím svobody slova přivedou naši civilizaci k sebevraždě?

Čtenář/čtenářka