Prosím o vysvětlení, proč D. Andrejev tvrdí, že R. Steiner byl „zbloudilec“.

Prosím o vysvětlení, proč D. Andrejev tvrdí, že R. Steiner byl „zbloudilec“. Oba autoři píší o Kristu v mystickém pojetí, avšak rozdílně. Osobně mi nepřipadá dílo A. Andrejeva „okultní“, ale byla jsem napadena, že jeho dílo je okultní, chápu to však jinak. A proč v knize autor nehovoří o cestě, jak dosáhnout poznání? Jiní autoři jako např. K. Makoň, R. Steiner, K. Minařík popisují a odevzdávají nauku („poznání“) pro lidstvo. Děkuji.

Daniilu Andrejevovi se dostalo unikátních, bezprecedentních zjevení. Získané vědění vyložil ve svých dílech, především pak v Růži Světa. Tento výklad je přístupný a pochopitelný každému, komu se zachce vážně do něj proniknout, zorientovat se v něm. Chápání textů D. Andrejeva nevyžaduje žádný dlouhý proces okultního zasvěcování, ovládání nějakých ezoterických (skrytých) sil a získání znalostí, jež jsou běžnému člověku nedostupné.

S Růží Světa je možno souhlasit i nesouhlasit, kritizovat, vést diskuze – jedná se totiž o otevřenou koncepci, jež se nachází ve stádiu vědeckého uchopení a výkladu. V autorově domovině byla o této koncepci sepsána řada vědeckých prací a knih, obhájeno více než deset disertačních prací; myšlenkové dědictví D. Andrejeva je tedy podrobováno vědecké analýze a uchopení. A navíc – Andrejevovy názory na náš svět jsou také ve shodě s obecně přijatými historickými a přírodovědnými fakty.

Sám zakladatel antroposofie R. Steiner svou nauku definoval jako učení ezoterické, okultní, jako uzavřené „duchovní učení“, pro jehož osvojení je zapotřebí projít fází zasvěcení, a to i tajného. Z toho vyplývá, že pro vědecké postižení je antroposofie zcela uzavřená a není dostupná vědcům ani obyčejným lidem. Obecně je těžké představit si, komu je toto „duchovní učení“ vlastně dostupné: kdo je schopen nastudovat 350 svazků jeho děl a dalších 200, které se připravují k publikaci? Zjevně je mohou postihnout jen nemnozí. A to zvláště s ohledem na nejasný a zastřený jazyk, jímž jsou díla zakladatele antroposofie napsána. Dalším velkým problémem antroposofie jako nauky je stále narůstající beznadějný konflikt a rozpor s historickými fakty a postuláty přírodních věd. Nakonec zmiňme neméně důležitý moment: antroposofie není absolutně schopna objasnit a vyložit aktuální politické události, ani předvídat nejbližší budoucnost lidstva.

Daniil Andrejev nazval Rudolfa Steinera „nešťastným zbloudilcem“ proto, že věděl o jeho posmrtném osudu, tj. pádu do pekelných vrstev za „svedení z cesty tisíce duší“. Tato svědectví z rukopisů svědčí o tom, že R. Steiner skutečně nahlížel do jiných světů, nicméně nepochopil to, co mu bylo sdělováno, a dané vhledy a vnuknutí zkazil a popletl. Výsledkem byl vznik učení, které přivádí jedince na cesty okultismu a ezoteriky se všemi s tím spojenými negativními následky pro duše zastánců antroposofie.

Redakce