Jordánský král: Uděláme maximum pro ochranu arabských křesťanů a posílíme naši přítomnost v regionu

Jeho Veličenstvo král Abdalláh řekl v úterý 16. září 2014, že Jordánsko stahuje smyčku kolem teroristů a jejich příznivců a zaujímá postoj, který zahrnuje pomoc sousedním zemím a spolupráci se zahraničními spojenci v boji proti terorismu.

Uvedl to během setkání s hlavami tří ministerstev, dalšími klíčovými osobnostmi a náboženskými představiteli. „Snažíme se sevřít teroristy a jejich příznivce a připravit je o zdroje peněz. Využíváme také všech našich schopností, abychom pomohli zemím v regionu, jež jsou postiženy konfliktem a hrozí jim rozdělení.“ V rámci toho Jordánsko podporuje regionální a mezinárodní koalici proti teroristickým skupinám. Král zopakoval, že Jordánsko je „vždy schopno překonat problémy jakéhokoli druhu“. „Máme silnou pozici... Jsem optimistický a věřím, že se blíží lepší budoucnost,“ řekl král svým posluchačům a zdůraznil, že má důvěru v armádu a bezpečnostní složky chránící zemi. „Na všech úrovních se snažíme bojovat proti extremismu a potlačovat jej na základě jasných plánů,“ řekl král.

Boj proti terorismu má „bezpečnostní a intelektuální rozměr“, zdůraznil. „V boji proti tomuto jevu jsme již urazili dlouhou cestu,“ řekl monarcha a zmínil řadu iniciativ a úsilí, které jeho království vedlo v posledních deseti letech na podporu mezináboženského dialogu, harmonického soužití a tolerance.

Království je ve styku s dalšími zeměmi a vlivnými mocnostmi, „aby chránilo své vyšší zájmy a přispívalo k upevnění bezpečnosti a stability v regionu, zvládalo své krize a hledalo pro ně definitivní řešení“, dodal. Panovník řekl, že Jordánsko bude vždy „oázou bezpečí a stability“ pro všechny, kdo v něm hledají útočiště, a podotkl, že jeho země bude vždy dělat maximum na ochranu arabských křesťanů a posílí svou přítomnost v regionu. Vyzval náboženské představitele, intelektuály a média, aby přijali odpovědnost za potírání extremistických ideologií a bránili jim poškozovat pravdivý obraz islámu.

Fouad Twal, katolický patriarcha Jeruzaléma, řekl: „S velkou úlevou jsme zjistili, že Jeho Veličenstvo je jako obvykle optimistický, navzdory mnoha problémům, kterým čelí Jordánsko a celý region.“ Souhlasí s panovníkem, že Jordánsko je vzorem soužití muslimů a křesťanů. „My v Jordánsku přijímáme vysídlence a nikdo z Jordánců nebyl vysídlen. Jordánsko jako celek bylo vždy domovem a útočištěm pro všechny,“ řekl a pochválil královo nařízení přijmout některé křesťany, kteří opustili Irák.

Jordánský velký muftí Sheikh Abdul Kareem Khasawneh poukázal na to, že král zdůraznil politickou a ekonomickou situaci v Jordánsku a vyzval k posilování náboženské tolerance v souladu s učením islámu. Khasawneh řekl, že by mešity, modlitebny a náboženská centra měly zdůrazňovat hodnoty islámu, jež podporují toleranci a odsuzují násilí a rozdělení.


Zdroj: res.claritatis.cz

-mk-