Vietnam: zvláštní zpravodaj OSN hovoří o závažném porušování náboženské svobody

„Závažné porušování svobody náboženského vyznání je ve Vietnamu realitou,“ řekl Heiner Bielefeldt, zvláštní zpravodaj OSN pro svobodu náboženského vyznání, na závěr oficiální návštěvy Vietnamu, která skončila 1. srpna a při níž se setkal s vládními úředníky a místními orgány, jakož i se zástupci náboženských komunit. Nevládní organizace „Christian Solidarity Worldwide“ (CSW), která návštěvu sledovala, sdělila agentuře Fides, že při plánované návštěvě v provinciích An Giang, Gia Lai a Kon Tum byli někteří svědci, zástupci a aktivisté, kteří se chtěli setkat se zpravodajem OSN, „zastrašováni, obtěžováni nebo jim v setkání zabránila policie“.

Ve třech provinciích bylo zaznamenáno porušování svobody náboženského vyznání včetně útoků na katolíky a protestanty v Kon Tum v letech 2012 a 2013.

Na závěr své návštěvy Bielefeldt poukázal na „obecně pohrdavý, negativní postoj k právům menšin a jednotlivců, kteří praktikují své náboženství mimo institucionální proud“, na „omezování v oblasti lidských práv“ a na „nejasné formulace v trestním zákoníku o zneužívání demokratických svobod“. Ocenil sice dosaženého pokroku, ale poznamenal, že „k vážnému porušování svobody“ dochází i dnes. Bielefeldt předloží zprávu se svými zjištěními společně s doporučeními Radě OSN pro lidská práva pro rok 2015. CSW sdílí obavy zvláštního zpravodaje a vyzývá vietnamskou vládu, aby zajistila, že žádný ze svědků, kteří s Bielefeldtem hovořili, nebude po jeho odjezdu z Vietnamu potrestán.

Zdroj: res.claritatis.cz

-mk-