Právě vyšel překlad další knihy metropolity Ilariona Alfejeva Kristus - Přemožitel podsvětí

Obalka knihyDruhá monografie metropolity Ilariona Alfejeva Kristus - Přemožitel podsvětí, jež vyšla rovněž v edici Pro Oriente. Dědictví křesťanského Východu (nakl. Pavel Mervart), se věnuje stěžejní otázce křesťanské věrouky, totiž sestoupení Krista do pekel, potupení smrti, ďábla a pekla, a vyvedení spravedlivých z podsvětí.

Na byzantských a staroruských ikonách Kristova vzkříšení se nikdy nezobrazuje samotné vzkříšení – vyjití Krista z hrobu. Je na nich zobrazeno „Kristovo sestoupení do pekel“, nebo přesněji, vystoupení Krista z pekel. Kristus, někdy s křížem v ruce, je ukázán, jak odtud vyvádí Adama, Evu a další hrdiny biblické historie. Pod nohama Spasitele je černá propast podsvětí, na jejímž pozadí jsou zámky, klíče a úlomky brány, která kdysi zatarasila mrtvým cestu ke vzkříšení. I když byly v posledních několika stoletích při vytváření obrazu Kristova vzkříšení používány i jiné náměty, je kanonickým především popsaný ikonografický typ, protože odráží tradiční učení o sestoupení Krista do pekel, jeho vítězství nad smrtí, vzkříšení mrtvých a jejich vyvedení z pekla, kde byli drženi až do jeho vzkříšení. Tomuto učení, které je nedílnou součástí dogmatické a liturgické tradice pravoslavné církve, je v pravoslaví přikládán mimořádný význam.

Kniha začíná pohledem na novozákonní texty a také na apokryfy a památky raně křesťanské poezie, které se týkají daného předmětu. Dále následuje přehledem příslušných textů východních církevních Otců a krátkým exkurzem do západní teologické tradice. Poté se obrací k hymnům sv. Efréma Syrského a kondakům sv. Romana Meloda, které se staly základem pro další liturgické texty. Nakonec jsou podrobně rozebírány liturgické texty Oktoichu a Postní a Květné Triody, které vypráví o Kristově sestoupení do pekla a jeho vítězství nad peklem a smrtí.

Připomeňme, že texty Efréma Syrského a Romana Meloda jsou do češtiny z originálních jazyků, totiž syrštiny a řečtiny, přeloženy vůbec poprvé.

Kniha je bohatě ilustrována černobílými i barevnými ilustracemi.

Kromě první monografie - Izák Syrský a jeho duchovní odkaz - edice dále připravuje k vydání tyto knihy Ilariona Alfejeva:

Mystérium víry. Úvod do pravoslavné dogmatické teologie

Symeon Nový Teolog a pravoslavná tradice

Život a dílo Řehoře z Nazianzu

Pravoslaví (svazky I a II).

O autorovi:

Metropolita Ilarion (vl. jm. Grigorij Valerjevič Alfejev, nar. 1966), doktor filosofie Oxfordské univerzity a doktor teologie L'Institut de Théologie Orthodoxe Saint-Serge v Paříži, patří k předním pravoslavným teologům dnešní doby a jako autor více než 600 publikací také k nejplodnějším.

V úřadu biskupa vídeňského a budapešťského zastupoval v letech 2003–2009 Moskevský patriarchát u mezinárodních organizací v Bruselu i na řadě mezicírkevních a mezináboženských setkání. Dnes plní funkci předsedy Oddělení vnějších církevních vztahů Moskevského patriarchátu.

-mk-