Komentář čtenáře k novoročnímu projevu prezidenta V. Klause

Jednalo se o obyčejný, fádní projev, v němž bylo řečeno jen málo nového. Považuji za dobré, aby se prezident dotknul skutečně důležitých problémů, neboť v naší zemi není vše tak příznivé, jak by se z jeho slov mohlo zdát. Prezident v projevu obrací pozornost převážně na ekonomická hlediska, srovnává naši zemi s ostatními státy EU a tvrdí, že je situace u nás lepší ve srovnání s druhými.

Náš prezident setrvává ve vysoké politice už více než dvacet let a je zcela přirozené očekávat od něj větší úsilí na cestě ke konstruktivnímu řešení skutečně podstatných problémů české společnosti. Je těžké uvěřit, že náš prezident nezná či nevidí základní fakta: český národ vymírá, kvalita vzdělání (včetně vysokoškolského) se neustále snižuje, mizí fundamentální věda. Česká kultura se před našima očima mění v kulturu kýče, jež se orientuje jen na lidi s primitivní duchovní úrovní.

Tyto procesy nejsou zcela nevinné, jak se mnohým na první pohled může zdát. Jejich působením dochází ke genezi zhoubných společenským trendů: nárůst nejrůznějších závislostí, nárůst sociálních perverzí a patologií, nárůst agrese, pokles odpovědnosti v zaměstnání a podnikání.

Prezident zmiňuje ve svém projevu, že ,,nežijeme v zemi, kde jsou demonstranty zapalovány tisíce aut a demolovány stovky výloh obchodů“. Pokud však nezměníme tendenci morálního úpadku v morální povznesení společnosti, totéž nastane brzy i u nás. Starý Západ vstoupil do ostré fáze morálního úpadku v 60. letech minulého století a my jsme tento proces nastoupiliteprve před dvaceti lety.

Prezident říká, že ,,nežijeme v zemi, kde narůstají problémy s množstvím přistěhovalců, kteří svým stylem života narušují základní soudržnost země“. To je zatím pravda, ale jak je zmíněno výše, český národ vymírá, a aby měl v zemi kdo pracovat, imigranty budeme brzy potřebovat i u nás. Tehdy zřejmě také přijdou problémy. Západní kultura není schopna lidi mravně povznášet, avšak mravně rozkládat umí dokonale. Podařilo se to na západ od našich hranic, kde se tak děje nejen s místními obyvateli, ale i s přistěhovalci. Samozřejmě je očividné, že větší část imigrantů svými morálními kvalitami netvoří zdaleka žádné národní elity přicházející ze svých domovských zemí. U nás na Západě je však mravně nezušlechťujeme, nýbrž činíme je ještě horšími a potom spíláme na vznikající problémy.

Náš prezident má reputaci euroskeptika, ovšem tato reputace vychází pouze z jeho ekonomických a politických názorů. Lépe, kdyby byl euroskeptikem v oblasti západní masové kultury - hlavní zbrani sebezničení původních obyvatel Západu. V projevu se však prezident o tomto nejpodstatnějším problému ani slůvkem nezmínil.

Prezidenta lze pochopit. Nemůže si dovolit kritiku této oblasti, neboť s velkou pravděpodobností přestane být prezidentem a stane se ,,řadovým“ občanem. Neboť masová média, jež jsou rozhodující silou v politice i veřejném životě, se nacházejí v rukou těch, kteří vydělávají velké peníze na nízkých vlastnostech lidí.

Miroslava Horáčková

Redakce