Metropolita Hilarion je přesvědčen, že západní země směřují k diktatuře

Metropolita HilarionModerní západní státy spějí k diktatuře, domnívá se metropolita Hilarion, vedoucí úřadu pro vnější vztahy moskevského patriarchátu.

„V současné době je stát charakterizován zásadou sekulárnosti, nezávislosti na jakémkoli vnějším orgánu, který je oprávněn upozorňovat na porušování morálky a práva,“ píše metropolita v článku, který vyšel v časopise Pravoslavnaja Beseda.

Prohlašuje se, že lid je jediným zdrojem autority v demokratickém státě a občané by měli realizovat tuto pravomoc účastí ve volbách a referendech, kde projeví svou svobodnou vůli.

„Svobodná vůle občanů je však podmíněnou, nikoli absolutní charakteristikou demokratického státu. Například dva evropské státy – Velká Británie a Francie – nedávno uzákonily sňatky osob stejného pohlaví. Na relativně krátkou dobu se poté, co parlament schválil tento zákon, Francie stala dějištěm protestních demonstrací, kterých se účastnily miliony lidí. Stát nicméně vědomě a zjevně ignoroval požadavky lidí a použil slzný plyn k rozehnání demonstrantů,“ píše autor článku.

Podle něj „sekularizace přestrojená za demokratizaci“ v evropských státech uvolnila „obrovské množství energie sloužící k podřízení obyvatelstva moci“.

Tato silná energie se nyní snaží definitivně skoncovat s křesťanstvím, které po sedmnáct století potlačovalo její totalitní impulsy. A zároveň podvědomě usiluje o zřízení absolutní diktatury, která vyžaduje naprostou kontrolu nad každým členem společnosti. Nesměřujeme snad k tomu, když jsme se „v zájmu bezpečnosti“ dohodli na povinných elektronických pasech, otiscích prstů požadovaných od každého a kamerách, které nás všude sledují? Toto vše lze snadno použít i k zcela jiným účelům, které však lze interpretovat jako „posílení bezpečnostních opatření“, poznamenává metropolita Hilarion.

Metropolita se domnívá, že to, co se nyní ve světě děje, „vede k postupnému obnovování Pax Romana, celosvětové mezinárodní nadvlády“. A jestliže byla římská vláda v určitých obdobích lhostejná k nemravnosti, dnes vlády usilují o to, aby byla nemravnost považována za „normální“.

Zdroj: res.claritatis.cz

-mp-