Stále méně katolíků navštěvuje mši svatou

Německá biskupská konference zveřejnila statistiky za rok 2012: 11,7 procent katolíků navštěvovalo nedělní bohoslužby, o rok dříve to bylo 12,3 procenta – snížil se počet těch, kdo vystupují z církve.

V loňském roce navštěvovalo nedělní bohoslužby 11,7 procenta katolíků, o rok dříve to bylo 12,3 procenta. Vyplývá to z „Klíčových údajů o životě církve“, které v Bonnu zveřejnila německá biskupská konference.

V loňském roce vystoupilo z katolické církve v Německu o 6,5 procenta méně členů než o rok dříve. V roce 2012 odešlo z církve 118 288 katolíků, o 8200 méně než v předchozím roce. Roku 2010 vlivem skandálů kolem sexuálního zneužívání opustilo církev 181 000 osob.

Katolická církev má stále 24 300 000 členů, což je 30,3 procenta občanů Spolkové republiky Německo. Protestantské církve zatím ještě žádné údaje nepředložily.

Počet osob přijatých do církve (3 083) se jen mírně snížil ve srovnání s loňským rokem, kdy do katolické církve vstoupilo 3 217 lidí. Na stejné úrovni jako loni zůstává počet znovu přijatých osob (7 193) a počet pohřbů (247 500). Došlo k mírnému nárůstu počtu svateb: v roce 2012 uzavřelo církevní sňatek 47 136 párů, o 1 100 více než v předchozím roce. Počet křtů v katolické církvi se ve stejném období snížil z 169 600 na 167 600.

Podle statistik se ve 27 katolických diecézích a 11 222 farnostech věnovalo pastoraci 14 636 kněží, z toho 2 164 řádových kněží. O rok dříve v pastoraci působilo 14 847 kněží, mezi nimiž bylo 2 200 řádových duchovních. Počet řádových kněží činí celkem 3 148. Počet mužských řeholníků je 4 513, zatímco řeholnic je 19 278.

Počet laiků působících v pastorační službě mírně vzrůstá. V roce 2012 bylo 3 144 stálých jáhnů (o 38 více), 3 119 pastoračních asistentů (o 5 více) a 4 479 farních asistentů (o 11 více). Od roku 1990 se jejich počet zdvojnásobil.

Zdroj: res.claritatis.cz

-mk-