Situaci v Sýrii nelze řešit vojenskou cestou

Přestat mrhat časem, vyloučit jakoukoli možnost vojenského zásahu, okamžitě zahájit jednání: toto požadoval Mons. Francis A. Chullikatt, stálý pozorovatel Apoštolského stolce při OSN, v otevřené debatě Rady bezpečnosti o Blízkém východě. Apoštolský nuncius kritizoval „trvalé odmítání“ válčících frakcí v Sýrii vyjednávat o ukončení 28 měsíců trvající občanské války a vyzval mezinárodní společenství, aby rychle podniklo kroky k zastavení konfliktu.

„Konflikt v Sýrii nelze řešit vojenskou cestou,“ poznamenal ve svém projevu, jehož přepis byl zaslán agentuře Fides. „A kromě toho – uvedl nuncius – znepřátelené strany v tomto konfliktu projevují odhodlání dál beztrestně prolévat krev, dodávat ještě více zbraní a ničit další životy“, než zasednou k jednacímu stolu.

Arcibiskup Chullikatt obvinil „vnější vlivy a extremistické skupiny“ z pokračování ve zničující válce. Své zapojení do konfliktu chápou spíše jako „příležitost k politickému nebo ideologickému zisku než jako děsivou katastrofu, která Sýrii postihla“.

„Válka,“ řekl, „už nikdy nesmí být považována za prostředek k řešení konfliktů. Pokud k válce dojde, pak vítězstvím je pouze mír. A míru lze dosáhnout jedině prostřednictvím jednání, dialogu a smíření.“

Arcibiskup vyjádřil své znepokojení nad rostoucím počtem obětí této války, kterých je od vypuknutí konfliktu již téměř 100 000, a poukázal na „situaci syrských uprchlíků“ nacházejících se v Sýrii a v sousedních zemích: asi 6,8 milionu lidí potřebuje humanitární pomoc. Tlumočil také obavy Vatikánu o syrské křesťany, kteří „zápasí o přežití“. Arcibiskup Chullikatt zmínil vraždu P. Francoise Murada, únosy dalších křesťanů, včetně biskupů a kněží, a zničení více než 60 kostelů a přidružených institucí.

Arcibiskup svůj projev uzavřel výzvou, aby všichni zúčastnění „přestali bránit dlouho očekávanému diplomatickému řešení tohoto konfliktu“.

„Když bude v Sýrii uzavřen mír, pak budeme všichni vítězové,“ podotkl. P. Paolo Dall'Oglio, jezuita, který v Sýrii pobýval více než třicet let a v červnu 2012 byl ze země vyhnán, v uplynulých dnech vytvořil mezinárodní petici s výzvou papeži Františkovi, aby byly zahájeny nové diplomatické iniciativy. „Víme, že milujete mír a spravedlnost – píše Dall'Oglio papeži –, a proto Vás žádáme, abyste osobně podpořil tuto naléhavou diplomatickou iniciativu, která zajistí konec režimu, ochrání jednotu země v její rozmanitosti a umožní, aby byla za mezinárodní pomoci a prostřednictvím demokratického sebeurčení ukončena válka ozbrojených extremistů“.

Zdroj: Fides

-mk-