95 nových mučedníků z pronásledování církve ve Španělsku

Církev bude zanedlouho bohatší o 95 nových blahoslavených – mučedníků: kněží, řeholníků, řeholnic a laiků, kteří byli z nenávisti k víře zabiti v letech 1936-1939 ve Španělsku. Papež František dnes autorizoval příslušné dekrety Kongregace pro blahořečení a svatořečení, přičemž schválil také dekrety o hrdinských ctnostech čtyřech Božích služebníků.

Pronásledování církve a občanská válka ve Španělsku zanechaly přibližně 10 tisíc mučedníků, kteří dosvědčili křesťanskou víru uprostřed vlny barbarství a antikatolické zášti, přičemž bylo zničeno 70 % kostelů v této zemi. Největší skupinu těchto mučedníků, jejichž svědectví víry dnes potvrdil papež František, představují 67členná skupina z řeholní kongregace Malých bratří Mariiných, k nimž byli připočteni také dva laici. V čele této skupiny marianistů stojí Aquilino Cipriano Giuseppe Crisanto. „Dal jsem své slovo – řekl dva dny před svou smrtí –, že neuteču, i kdyby mne přišli zabít. A když mne zabijí, bude to jenom proto, že jsem řeholník marianista a že plním své povinnosti. Stane-li se tak, budu se považovat za šťastného.“ Byl zastřelen zblízka osmi ranami z pistole. Mezi mučedníky marianisty nejsou pouze řeholníci, ale mnozí laici: kuchaři, truhláři, zedníci, věřící, kteří položili život, protože nezapřeli svoji víru, avšak médiím zůstávají neznámí. Nenávist k víře nešetřila ani ženy. Jednu skupinu těchto nových blahoslavených tvoří čtyři brutálně zavražděné řeholní sestry z kongregace kamiliánek, Služebnic nemocných, v čele se sestrou Klementinou Arambarri Fuente. Další skupiny španělských mučedníků tvoří 18 benediktinů v čele s Abelem Angelem Palazuelosem Marurim a 4 bosí karmelitáni v čele s Juanem Vilaregutem Ferrerem.

Dekrety o hrdinských ctnostech se týkají portugalského biskupa De Oliveiry Matose Ferreiry (1879-1962), diecézního italského kněze Nicola Mazzy (1790-1865), italské mnišky vl. jménem Giulie Crostarosa (1696-1755) a španělské řeholnice vl. jménem Teresa Toda y Juncosa, zakladatelky kongregace tereziánských karmelitánek sv. Josefa.

Zdroj: radiovaticana.cz

-mp-