Patriarcha Kirill: Došlo k pokrokům ve vztazích s katolickou církví

Sněm pravoslavné církve, chrám Krista Spasitele, MoskvaPatriarcha moskevský a veškeré Rusi Kirill řekl na sněmu Ruské pravoslavné církve, že došlo k významným pokrokům ve vztazích s katolickou církví, a poukázal na „nezbytnost sjednocovat síly v obraně tradičních křesťanských hodnot a čelit některým nebezpečím modernity jako je agresivní sekularizace, která ohrožuje morální základy společenského i soukromého života“. Moskevský patriarcha připomněl s velkým uspokojením loňskou historickou návštěvu v Polsku, kde spolu s předsedou polské biskupské konference, arcibiskupem Michalíkem, podepsali společné prohlášení, které „odráží vzájemnou touhu odpustit si a zahojit všechna zranění minulosti, která zatemnila vztahy mezi ruským a polským národem“.

Patriarcha Kirill vyjádřil přání posílit dobré vztahy s východními církvemi zvláště v době, kdy „země považované kdysi za křesťanské zaujímají dnes ke křesťanům nevraživý postoj“. Sněm ruských pravoslavných biskupů však poukazuje na odlišné přístupy k dialogu mezi katolickou církví a církvemi všech pravoslavných tradic a vznáší „pochyby“ nad dokumenty, které vznikly v rámci dvojstranné katolicko-pravoslavné komise na téma primátu všeobecné církve a požaduje „větší transparentnost“ tohoto dialogu.

Ve vztahu k protestantským komunitám, které „žehnají homosexuální svazky a světí osoby hlásící se k netradiční sexuální orientaci, jak se to stalo normou pro mnohá západní protestantská společenství,“ prohlásil ruský pravoslavný biskupský sněm, že „nemá smysl usilovat s takovýmito církvemi o společnou věroučnou pozici“.

Zdroj: radiovaticana.cz

-mp-