Canaletto Giovanni Antonio Canal

Giovanni Antonio Canal, zvaný Canaletto (7. října 1697, Benátky – 19. dubna 1768, Benátky), byl italský grafik, malíř a rytec. Proslavil se mistrovskými a nenapodobitelnými obrazy svých rodných Benátek, které v něm poznaly svého nejlepšího krajináře.

Giovanni Antonio Canal se narodil 28. října roku 1697 v Benátkách jako syn Bernarda Canala a jeho ženy Artemisie.

Malířem se učil zpočátku v dílně svého otce Bernarda Canala, který vytvářel jako malíř divadelní kulisy a dekorace.

Canaletto později odešel studovat malířství do Říma, odkud se do Benátek vrátil v roce 1719. Velkým vzorem pro umělcovu vlastní tvorbu byl Giovanni Paolo Pannini, který maloval hlavně  městské krajiny a veduty Benátek.

Canaletto se stal nejlepším soudobým krajinářem Benátek – maloval benátské kanály, průplavy a paláce. Zejména díky své píli a neuvěřitelné přesnosti a věrnosti svých děl, z nichž přímo vyzařovala atmosféra města na laguně, se stal postupně velmi oblíbeným a žádaným zvláště u cizinců a anglické šlechty, pro níž byla tehdy návštěva Benátek a zakoupení nějakého „italského" obrazu módní záležitostí. Canaletto si získal především obchodníka Josepha Smitha, jenž byl od roku 1744 anglickým konzulem v Benátkách a který  se stal nejen Canalettovým mecenášem, nýbrž i jeho agentem. Jeho zásluhou se tak mnohé Canalettovy práce dostaly do britských sbírek.

Se Smithovým doporučením a finanční pomocí navštívil Canaletto v roce 1746 Anglii, kde namaloval několik slavných obrazů anglické krajiny, včetně hradu Warwick, Eton College a Whitehallu.

V Anglii se Canalettovi zpočátku dařilo a byl zván do společnosti, nicméně se zvyšujícím počtem obrazů na zakázku se bohužel také snižovala jejich kvalita a vymizela z nich ona atmosféra, kterou měly jeho obrazy Benátek. Canaletto v této době také spíše jen mechanicky zachycoval realitu a opakoval se ve svých tématech i zpracování. To se nelíbilo anglickým uměleckým kritikům, a především pak kritikovi George Vertueovi, který jej dokonce označil za podvodníka, jenž se za Canaletta pouze vydává. Canaletto musel dokonce namalovat obraz před porotou, aby prokázal že je skutečně oním slavným benátským umělcem.

Canalettova pověst tak značně utrpěla a v roce 1755 se raději vrací do Benátek. Jeho obrazy již nikdy nedosáhly oné tolikrát napodobované jedinečnosti a úrovně, jakou měla jeho díla před odjezdem do Anglie.

V roce 1763 byl Canaletto jmenován členem benátské Akademie umění a o pět let později, 19. dubna 1768, umírá v Benátkách. Pokud chcete vidět Canaletta na českém území, navštivte expozici Poklady Lobkowiczkých sbírek v Lobkowiczkém paláci na Pražském hradě. Najdete zde dva nádherné rozměrné pohledy na Londýn.

Díla autora