BOHORODIČKA (3) Hodégetria

Hodégetria (řecky Οδηγήτρια, ř. Vůdkyně na cestách, rusky Одиги́трия, též Путеводи́тельница) jedna z nejrozšířenějších verzí ikon Bohorodičky s Dítětem Ježíšem. Název pochází původně podle cařihradského kláštera Hodégon, ikona je označována též jako Lukášův obraz Bohorodičky.

Ikonografie: Bohorodička je převážně zobrazena jako polopostava s hieratickým Kristem, vzácně i jako stojící celá postava. Podle ikonografických prvopisů je Ježíš zobrazen jako tříletý chlapec s výrazem dospělého muže, dle verše:

… až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího, a tak dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti (Ef 4,13)

Kristus pravou rukou žehná, v levé drží svitek. Z hlediska dogmatiky spočívá základní smysl obrazu v příchodu do světa „Nebeského krále a soudce“ a klanění se královskému Dítěti.

Typ Hodégétrie vykazují např. ikony Matka Boží Smolenská, Čenstochovská, Panna Maria Sněžná aj.